Kontakt

Kontakt

Pokaż Surex na większej mapie
  • SUREX - Firma Rodzinna
  • 43-300 Bielsko-Biała
  • ul. Legionów 67 B

Widowiska Pirotechniczne

 

Widowiska pirotechniczne oraz pokazy fajerwerków dzisiaj stały się niezwykle popularnym oraz docenianym i bardzo pożądanym wyborem oprawy wizualnej w celu uświetnienia różnego rodzaju oraz różnej rangi imprez oraz istotnych zdarzeń. Bowiem można sobie zadać proste pytanie czy istnieje coś tak bardzo spektakularnego jak miliony wybuchających na nieboskłonie przepięknych kolorowych iskier oraz dynamicznych wielkich błysków które  rozświetlają noc oraz zebranych na lądzie ludzi. Dodatkowy splendor wynika z potęgi nie tylko samego światła i teatru ognistych efektów lecz również wielką role odgrywa akompaniujący i towarzyszący im huk oraz coraz częściej wspaniale i nieprzypadkowo dobrana linia melodyczna ścieżki dźwiękowej którą tak często wykorzystują firmy organizujące pokazy pirotechniczne. Gwałtowne, szybkie jak błyskawica i potężne jak burza a zarazem przesycone wspaniałą kolorystyką oraz charakteryzujące się rozmaitymi formami w odniesieniu to kształtów oraz form i całego scenariusza - świetlne ogniste bukiety pirotechniczne rysowane są żywym światłem wybuchających zimnych ogni i fajerwerków. Budują one nad naszymi głowami rzetelnie i bardzo skomplikowanie  zaplanowany oraz wyreżyserowany układ tworzący widowiska pirotechniczne. Złożoność całej sztuki związane z pokazami pirotechnicznymi oraz samą pirotechniką wymaga od współczesnych organizatorów stosowania bardzo złożonych systemów wspierających dany pokaz pirotechniki.  W czasach obecnych widowiska pirotechniczne wspomaga się stosując skomplikowany i złożony szereg różnego typu systemów które korzystają z możliwie najnowszych technik.   Fajerwerki, śledząc karty historii i zapisane dzieje ludzkości - już od dawien dawna wywierały na naszych przodkach przeogromne wrażenia - działo się to za sprawą przypisywanych ogniowi różnego rodzaju odniesień do magii, tajemniczości a czasem i boskiej mocy. Dlatego też  zimne ognie podobnie w czasach obecnych są pewną niszową lecz bardzo rozwiniętą i bogatą dziedziną ekspresji artystycznej i nowoczesną formą nie tylko sztuki ale też wymiernej rozrywki dla ludzkich mas przybywających oglądać pokazy pirotechniczne. Zorganizowanie i wykonanie festiwalu pirotechnicznego umożliwia zatem zbudowanie i stworzenie wielce przepięknego pokazu i to kreowanego w wielkiej skali co staje się faktem a zawdzięczane jest temu, że otchłań nieba rozpościerająca się ponad wszystkimi widzami jest w gruncie rzeczy bezkresna i niczym nieskrępowana oraz otwarta.  Korzystając z tego udogodnienia same firmy organizujące dzisiaj wielkie pokazy pirotechniczne realizują cudowne i ciekawe pokazy co do ilości równoczesnych eksplozji jak też długości trwania każdego z poszczególnych widowisk. Rozmiar pokazu fajerwerków co do jego skali i rozpiętości na nieboskłonie w istotny sposób podyktowany jest specyfikacją geograficzną jego usytuowania a więc topografii terenu na którym rozlokowywane są poszczególne stanowiska strzelnicze. Reasumując można stwierdzić iż cały rozmach który charakteryzuje pokazy i widowiska pirotechniczne skrępowany jest ilością dostępnego wolnego miejsca i  przestrzeni nad którą planowane jest dane widowisko. Im większa dostępna przestrzeń tym dłuższa może być ściana ognia, czyli linia na której mogą być ulokowane stanowiska strzelające w czasie pokazu w przestrzeń nieba niezliczoną ilość eksplodujących ponad nią ładunków pirotechnicznych.  To co odróżnia w czasach dzisiejszych profesjonalne pokazy pirotechniczne od amatorskich małych opraw to fakt, iż nie potrafią się one dzisiaj obejść bez towarzystwa stosownie z pomysłem dopasowanej aranżacji tła muzycznego. Każdy bez wyjątku nawet najkrótszy program i plan danego widowiska to drobiazgowo i skrupulatnie zaprogramowane sekwencje detonacji sekcji fajerwerków, które są konkretnie i na czas zsynchronizowane w rytm pojawiających się w ścieżce dźwiękowej zwrotów i charakterystycznych momentów. Jak wiadomo, im ciekawsza jest sama ścieżka dźwiękowa, tym mniej monotonny staje się pokaz. Dlatego raczej nie korzysta się z kompozycji muzyki popularnej , która jest raczej powtarzalna i mało ciekawa. Najlepsze pole do popisu stwarza kreująca nastrój, podtrzymująca napięcie szeroko pojęta muzyka filmowa. Widowiska pirotechniczne czołowych firm które pokazują swoje prace na międzynarodowych festiwalach, w głównej mierze opierają się obecnie o bogatą w formy wyrazu i strukturę kompozycyjną muzykę epicką. Nierozerwalny związek efektów fajerwerków pirotechnicznych z układem i przebiegiem oraz dynamiką podkładów muzycznych tworzy spójny całokształt składający się na pełny wymiar jakościowy spektaklu pirotechnicznego. Dopiero dopracowanie całego przedstawienia w przemyślaną spójną całość tworzący zapadające w pamięć na długie lata niezwykle spektakularne widowisko nie tylko dla publiczności, lecz również i dla samych organizatorów, którzy po miesiącach żmudnego i pracochłonnego przemyślania, planowania i komponowania mogą cieszyć się efektami swojej ciężkiej pracy. Pirotechnika profesjonalna używana na całym świecie w celu organizacji pokazów dla ludności, charakteryzować się powinna z wieloosobowym kadrowym zaangażowaniem na każdym etapie ich planowania, przygotowywania oraz w trakcie przebiegu pokazu. Absorbujące liczne środki i rozbudowaną logistykę, każde bowiem przedsięwzięcie które wiąże się z każdym istotnym dla organizatora pokazem wymaga użycia bardzo skomplikowanych pod kątem technologicznym  systemów, które zarządzają oraz sterują i nadzorują przebieg  odpalania  fajerwerków z każdego z setek stanowisk. Zimne ognie (zwane też ogniami rzymskimi) już od pradawnych czasów dziejów ludzkich służyły pokoleniom na całym świecie oraz stosowane były w celu podniesienia rangi ważnego historycznie wydarzenia lub też wzbogaceniu go o spektakularną oraz nad wyraz mocno wzbudzającą zachwyt i euforię formę sztuki nadawającej świętowanej obchodzonej uroczystości powagi, rangi jak też przepięknego artystycznego wyrazu i wydźwięku. Dziś można śmiało stwierdzić iż na całej kuli ziemskiej codziennie wykorzystywane są pokazy pirotechniczne, stosowane zarówno w celach stricte rozrywkowych ale też i reklamowych, promocyjnych i komercyjnych. Widowiska pirotechniczne stanowią doskonałą formę dodania pompatyczności stadionowym zmaganiom sportowców, dlatego też żadna olimpiada czy to letnia czy zimowa nie może obejść się bez uwiecznienia zarówno ceremonii otwarcia jak i zamknięcia igrzysk podniosłym pokazem pirotechniki.  Każda z międzynarodowych liczących się w świecie sportu impreza sportowa  jak przykładowo igrzyska olimpijskie czy też międzynarodowe mistrzostwa w danej dyscyplinie nie potrafią się bowiem obecnie obejść bez towarzyszącym im podobnie podczas rozpoczęcia jak też i podczas finału i imprezy zamknięcia przepięknego pokazu fajerwerków który w długo planowany sposób należycie dopełnia konkretną całość reżyserowanego scenariusza przebiegu praktycznie całej imprezy dlatego też istotnym faktem jest - iż zaplanowanie dużych widowisk pirotechnicznych na otwartej przestrzeni dla wielotysięcznej publiczności (z powodu na ich złożoność, ilość eksplozji  oraz czas trwania odcinka pokazu) wymagać musi długiego czasu  licznych przygotowań albowiem finalny efekt liczących się w świecie pokazów zimnych ogni powinien być na tyle piorunujący aby na długo zapaść w pamięć a wcześniej wywrzeć niepowtarzalne wrażenie na każdym uczestniku danej imprezy.  Liczne dziś zlecanie komercyjnych pokazów które wiążą się z udziałem firm specjalizujących się w uprzednim zaprojektowaniu oraz realizacji nowatorskich widowisk pirotechnicznych, zwykle i głównie mogą mieć cel w postaci uświetnienia imprezy związanej z konkretnym wydarzeniem ważnym dla danej firmy, przedsiębiorstwa ale też danego miasta i innych podmiotów oraz jednostek politycznych czy nawet osób prywatnych. Organizowane w Polsce pokazy pirotechniczne są więc znakomicie pozytywnie odbieranym i odczuwanym tłem, które może towarzyszyć otwarciom nowych punktów wszelkiego rodzaju obiektów powiązanych z licznymi gałęziami gospodarki. Mogą to być więc branże związane zarówno ze sportem i  rekreacją, branżą hotelarską i tak dalej, więc jeżeli sam obiekt (hotel, kompleks rekreacyjny czy też sportowy) już sobą samym stwarza podstawy do podziwu przez przybyłych a związanego na przykład z realizacją nietuzinkowej formy architektury czy też wywołuje większe emocje będące efektem wpływu wywieranego przez niego na ludziach poprzez  jego wielkość i majestat, możemy sobie zadać pytanie więc - czy istnieć może  bardziej wyszukany i podniosły sposób symbolizowania  jego spektakularności aniżeli odpalenie za nim czy też nad nim ferii barw które tworzą na niebie widowiskowy spektakl na tle którego odbywa się gigantyczny pokaz zimnych ogni? Zależnie od konkretnie sprecyzowanej specyfiki danego inwestora, wydarzenia i sytuacji oraz indywidualnego charakteru danej imprezy okolicznościowej, czas jak i sam przebieg podejmowanych widowisk pirotechnicznych zależy od kilku czynników którymi podyktowany jest później sam układ, scenariusz przebiegu pokazu oraz odpowiednio dobrane formy muzyczne. Sama muzyka również jest wielce ważna, istotna i ma gruntowne znaczenie, nie tylko bowiem dyktuje ona jakby scenariusz i przebieg tego co się dzieje na niebie, ale jest dopełnieniem tworzącym audiowizualną całość artystycznej oprawy. Muzyka, czyli w gruncie rzeczy dany utwór muzyczny (który często komponowany jest specjalnie dla potrzeb konkretnej reżyserii pokazu pirotechnicznego) posiada konkretny wpływ na timeline pokazu, w który zawarte są  poszczególnie istotne i ciekawe dla widza elementy oraz sekwencje odpalane w czasie zgodnie z rytmem następujących po sobie dynamicznie wszelkich zmian w warstwie ścieżki dźwiękowej. Takie  synchronizowanie form i kształtów które wyświetlane są na niebie poprze wybuchające raz po raz ponad głowami widzów fajerwerków jak też dźwięków wydobywających się z systemów nagłośnienia imprezy, jeżeli są poprawnie i należycie zgrane, to powinny stworzyć przepięknie harmonijną oraz spójną całość wyrazu przepięknej dziedziny wręcz sztuki. Wpływ na to czy oglądane pokazy pirotechniczne będą dla widzów zgromadzonych w danym miejscu ciekawe czy koszmarnie nudne, ma to czy zastosowane w czasie każdego widowiska formy (kształty) ogniowe będą na swój sposób wyszukane  - oryginalne i skomplikowane czyli bogate w formie kształcie i kompozycji która powstanie w wyniku ich detonacji na niebie. Bardzo ważną rolę ogrywać musi zastosowanie i użycie materii pirotechnicznej w odniesieniu do kolorystyki którą można dzięki niej uzyskać. Całościowy  wpływ na percepcję i odbiór efektów pirotechnicznych  całości pokazu/widowiska mają niewątpliwie również dobory zastosowanych związków pirotechnicznych dających określone barwy w czasie eksplozji. Podczas pokazów na festiwalach sztucznych ogni , firmy zajmujące się tym fachem korzystają na ogół  z kilku podstawowych najbardziej popularnych form ogniowych, które najogólniej możemy rozdzielić w sposób bezpośredni na efekty ściśle powiązane z głównym pierwszoplanowym tłem widowiska pirotechnicznego czyli więc mogą nimi być zimne ognie tworzące frontalną ścianę ognia pokazu oraz wybuchające na średnim pułapie sceny danego spektaklu. Do zimnych ogni tego sortu śmiało zaliczają się takie formy pirotechniczne jak wszelkiego sortu rzymskie ognie jak też  wyrzutnie pirotechniczne ( oraz miny fajerwerkowe i detonowane w przestrzeni komety mniejszego czy większego kalibru). Najczęściej spotykaną i wręcz najbardziej spektakularną formą ogniową wykorzystywaną oraz wybieraną poprzez profesjonalistów w dziedzinie pirotechniki mogą być efekty pirotechniczne pułapu z najwyższego zakresu wysokości, albowiem kreują one największe  i najciekawsze główne obrazy, które powstają dzięki licznym eksplozjom na niebie wszelkiego rodzaju i wielkości bomb pirotechnicznych najczęściej tworzące olbrzymiego rozmiaru formy a ich  kształt przyjmuje zazwyczaj formę kulistą bądź równie dobrze cylindryczną. Aspekty artystyczne widowisk mniejszej rangi i o mniejszym rozmachu  (zarówno kulturalnych jak i związanych ze sportem oraz eventów typowo skierowanych i nastawionych na rozrywkę, które zwykle oprawiane są poprzez mniejsze formy pirotechnicznego wyrazu,  kształtowane są  głównie poprzez formy fajerwerków które zaliczyć można do podgatunków tak zwanych efektów kameralnych. W rzeczy samej - tego rodzaju konkretne       zimne ognie zawierają w sobie takie formy jak różnego kształtu oraz wielkości wulkany czy też spływające miliardem iskier wspaniałe płynne wodospady sztucznego ognia. Też i  fajerwerki ktorymi wspiera się innego typu wymyślne instalacje i konstrukcje - czyli bardziej lub mniej skomplikowane i zaawansowane  mechanizmy będące nośnikiem dla rotujących kół ziejących ogniem , w których to nadrzędnym efektem widocznym będą obrazy i wzory wirujących w przestrzeni ognistych kół wypluwających zapalony materiał pirotechniczny i różnej maści wiatraków, spirali oraz elips i okręgów, śmigieł. Celem uwzględnienia i unaocznienia prestiżu sponsora, inwestora czy też organizatora pokazu pirotechnicznego  obchodzącego istotne  zdarzenie związane z jego podmiotem , obecnie w  modzie są (a więc i często stosowane) fajerwerki które przedstawiają za pomocą efektów pirotechnicznych różnej wielkości i o różnym stopniu złożoności logotypy lub też przedstawiające innego typu formy i wyrazy w postaci różnego rodzaju napisów oraz różnej maści ,  różnego stopnia   skomplikowania symbole  przybierające formy płonące czy też iskrzące a kreowane w bogatym spektrum        kolorystyki i rozmiarów. Pirotechniczne symbole, mogące nieść w sobie slogan promocyjny, lub też niosące obrazy o dowolnej treści kreuje się przy pomocy sztucznych ogni wywodzących się z form określanych rekwizytami pirotechnicznymi.

 

Pokazy pirotechniczne